Spoštovane učenke in učenci, spoštovani starši.

Po petih tednih pouka na daljavo smo s strani MIZŠ končno prejeli SKLEP o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2020, ki ga je izdala ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec Lipicer. Čeprav še ne vemo, pod kakšnimi pogoji in kdaj se bomo lahko vrnili k rednemu pouku, pa zdaj vemo, na kakšen način lahko poteka ocenjevanje in koliko ocen potrebujemo, da lahko šolsko leto zaključimo.

Glede na to, da je do 24. junija še dobrih sedem tednov, sem prepričana, da bomo morali po prvomajskih praznikih trdo poprijeti za delo in še bolj temeljito sodelovati ter si pomagati. Pridobiti bo potrebno kar veliko ocen in ne želimo si, da bi stanje postalo preveč stresno in neobvladljivo.

Tako kot smo bili 13. marca letos pred hudo dilemo, kako izpeljati pouk na daljavo, smo sedaj vsi skupaj še pred hujšo, saj bo potrebno pridobljeno znanje na nek način oceniti. Zavedamo se, da pouk na daljavo še zdaleč ne more nadomestiti rednega šolskega dela in prav tako ne moremo spregledati dejstva, da ste imele učenke in učenci pri pridobivanju znanja zelo različne pogoje za delo. Šola je tudi na tem področju poskusila priskočiti na pomoč vsem, ki so zanjo zaprosili. Tako smo tudi s pomočjo A1, civilne zaščite in Občine Kočevje izposodili 2 stacionarna računalnika, 12 prenosnikov in 3 tablice. Še vedno pa nekaterim otrokom, tam, kjer nismo mogli vzpostaviti elektronske komunikacije, domov pošiljamo tiskana gradiva.

Tudi naše učiteljice, ki nudijo dodatno strokovno pomoč, se izjemno trudijo. Zadovoljni smo, da imajo kontakte z vsemi učenci, ki takšno pomoč potrebujejo in upamo, da jim je pri usvajanju znanja koristila. Vemo tudi, da ste se starši pri šolskem delu z otroki izjemno potrudili, zato smo vam resnično izjemno hvaležni.

V naslednjem obdobju bo ZELO POMEMBNO, da se učenke in učenci ter starši redno odzivate na pobude s strani učiteljic in učiteljev, pripravljate željene izdelke ter jih pravočasno posredujete naprej. ŠE POMEMBNEJE se bo seznaniti z vsemi navodili učiteljic in učiteljev, s katerimi vas bodo natančno seznanili z načini ocenjevanja pri predmetih, ki jih poučujejo. Zelo si želimo vzpostaviti komunikacijo z vsakim otrokom in z vsako družino.

Do konca aprila boste s strani učiteljic in učiteljev seznanjeni s preverjanji znanja. Nato bodo končno prišli prvomajski prazniki, saj si moramo NUJNO VSI SPOČITI, da bomo lahko zajeli sapo za drugi polčas. Po prvomajskih praznikih pa se bo začelo ocenjevanje znanja.

IN KATERE SPREMEMBE PRINAŠA SKLEP MINISTRICE?

 • Ocenjevanje znanja učencev se lahko v času izobraževanja na daljavo izvaja tudi INDIVIDUALNO. Učiteljica ali učitelj lahko uporablja RAZLIČNE OBLIKE OCENJEVANJA.
 • Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ DVE uri tedensko, se znanje oceni NAJMANJ DVAKRAT v šolskem letu.
 • Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določene več kot TRI ure tedensko, se znanje oceni NAJMANJ TRIKRAT v šolskem letu.
 • V DRUGEM OCENJEVALNEM obdobju se znanje pri predmetu oceni VSAJ ENKRAT.
 • Učenec mora imeti možnost, da NEGATIVNO OCENO popravlja ŠE NAJMANJ ENKRAT.
 • Učiteljicam in učiteljem se priporoča, da pri določanju ZAKLJUČENE OCENE izhajajo iz ocen pridobljenih do 13. marca, pri tem pa upoštevajo tudi NAPREDEK UČENCA v obdobju izobraževanja na daljavo in PRIDOBLJENE OCENE V TEM OBDOBJU.
 • Uporablja se lahko različne načine ocenjevanja, pri čemer NE VELJA, da večina ocen ne sme biti pridobljena pisno.
 • Glede NAPREDOVANJA V NASLEDNJI RAZRED ni večjih sprememb. NAJVEČJA SPREMEMBA je uvedba TRETJEGA POPRAVNEGA ROKA za učence 7. in 8. razreda v času od 11.9. do 18.9.2020.
 • Učencem 1. in 2. razredov se oceni napredek pri doseganju standardov znanja, pri čemer se upošteva, da so le-ti praviloma postavljeni na ravni triletja in bo izpad mogoče nadomestiti v 2. ali 3. razredu.
 • Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) se v šestem in devetem razredu NE IZVEDE.

 

POMEMBNA ZA OCENJEVANJE ZNANJA PA SO ŠE NASLEDNJA PRIPOROČILA:

 • Pri ocenjevanju se NE OMEJUJE le na minimalne standarde. Presoja mora temeljiti na dejanskih možnostih za doseganje ciljev.
 • Učiteljice in učitelji naj se v največji meri poskusijo izogniti PISNIM OCENJEVANJEM ZNANJA.
 • PRED OCENJEVANJEM naj se izvede PREVERJANJE ZNANJA.
 • Učiteljice in učitelji morajo pripraviti NAČINE IN KRITERIJE ocenjevanja ter z njimi SEZNANITI UČENCE.
 • Oblike in načine ocenjevanje morajo učiteljice in učitelji uskladiti V STROKOVNIH AKTIVIH.
 • Na predmetni stopnji se mora uskladiti NAČRT OCENJEVANJA POSAMEZNIH PREDMETOV za posamezen oddelek.

 

V upanju, da smo vsi skupaj sposobni prebroditi tudi ta zahtevni del izobraževanja na daljavo, vam vsem želim, da si med prazniki temeljito spočijete, a hkrati vzdržujete učno kondicijo. Morda je to tudi čas, da lahko nadoknadite zamujeno in se temeljiteje psihično pripravite na obremenitve, ki nas čakajo.

Z željo, da se v šoli srečamo v sredini meseca maja, vas vse najlepše in toplo pozdravljam!

 

Ravnateljica:

mag. Darja Delač Felda

(Skupno 450 obiskov, današnjih obiskov 1)