Spoštovani učenci, spoštovani starši.

Resnično smo veseli, da ste si vzeli čas in se na anketo o izobraževanju na daljavo (rezultate ankete je pripravila psihologinja Irena Lavrič Bambič) tako številčno odzvali. Do zaključka zbiranja podatkov je na vprašanja odgovorilo 330 staršev, kar je zelo veliko in zato zbranim podatkom daje večjo kredibilnost.

Gotovo se zavedate, da tudi nam, vodstvu šole in učiteljicam ter učiteljem, ni bilo enostavno popolnoma spremeniti načina svojega dela. Vedno navajeni direktnih kontaktov z otroki, ko besedna razlaga in spodbuda v vsakem trenutku odigra svojo vlogo in ko celo nebesedna govorica mimogrede sporoči več kot beseda, smo se naenkrat znašli v okolju, ko zapisane besede več niso isto kot izgovorjene, ko ne moremo razložiti še enkrat in drugače, ko razglabljanje o tem, ali otroci sledijo navodilom, ne prinese pravih odgovorov, ko smo razmišljali, kaj je nujno potrebno znati za nadgradnjo snovi in zato večkrat ponoviti …

V teh petih tednih smo vsi šli skozi mnoga vprašanja in strahove. A imeli smo veliko srečo, saj ste STARŠI RESNIČNO ODIGRALI PRAVO VLOGO VZGOJITELJEV IN UČITELJEV TER VES ČAS SODELOVALI Z NAMI. Anketa je pokazala, da kar 76% staršev redno sodeluje v učnem procesu.

Zato ISKRENA HVALA VSEM STARŠEM, pa tudi starejšim BRATOM in SESTRAM in seveda PRIJATELJEM – SOŠOLCEM za sodelovanje in vključitev v pouk na daljavo.

Na tem mestu bi rada pohvalila tudi 11% tistih naših učencev, ki so pri šolskem delu SAMOSTOJNI in učenje na daljavo OBVLADAJO SAMI. ČESTITAM!

S ČIM SMO LAHKO ZADOVOLJNI?

Zelo smo zadovoljni, da nam je skupaj uspelo. Večina udeleženih v izobraževanju na daljavo je v splošnem zadovoljnih, tako s količino snovi kot z razumljivostjo učnih vsebin. Skoraj 85% vprašanih je odgovorilo, da je pouk na daljavo zanimiv, da za delo na domu porabijo okoli 4 ure dnevno, da vsi udeleženci izobraževanja uporabljajo IKT (90% računalnike, ostali telefone) in da je več kot polovica vprašanih izrazila zadovoljstvo s podajanjem učnih vsebin pri temeljnih predmetih.

Iz vsega naštetega lahko sklepamo, da izobraževanje na daljavo poteka dobro.

IN KAJ LAHKO ŠE IZBOLJŠAMO?

Vse vaše odgovore bodo prejele vse učiteljice in učitelji naše šole. Seveda smo veseli pohval, prav skrbno pa bomo pregledali vaše predloge za izboljšanje. Zato bo imela vsaka učiteljica in učitelj možnost preveriti svoj način dela, ga v bodočnosti izboljšati oziroma odpraviti vrzeli, ki motijo učni proces.

Veseli smo bili dejstva, da so nekateri učitelji zelo hitro posegli po vseh možnostih IKT tehnologije ter zelo hitro, kljub navodilom MIZŠ, naj se ta način dela zaradi preobremenjenosti sistemov ne uporablja, pričeli z videokonferencami. Nekateri so bili namreč že pred uvedbo pouka na daljavo vešči uporabe videokonferenc, zato je v teh razredih tak način pouka zelo hitro stekel. Po odzivih učencev pa hkrati vidimo, da se takšnega načina dela ne veselijo vsi učenci. Torej NE VSI. Zato bo še naprej veljalo pravilo, da je uporaba videokonferenc visoko zaželjena, ne pa obvezna.

Pripomnili ste, da nekatere učiteljice in učitelji redno ne odgovarjajo na maile. Zahteva je popolnoma jasna. Učiteljice in učitelji MORAJO REDNO odgovarjati na vse maile in REDNO IN SPROTI pregledati vse izdelke. V primeru, da se to ne zgodi, sporočilo o neodzivnosti pošljite na moj mail: darjadf@gmail.com in se bom z dotičnimi učitelji pogovorila.

Zavedamo se tudi problema s pomanjkanjem računalnikov in ostale opreme v družinah z več šoloobveznimi otroki. Hkrati verjamem, da v družinah, kjer imate tako srednješolce kot osnovnošolce, so verjetno glede količine časa uporabe računalnika na slabšem osnovnošolci. Zato vas lepo prosim, da vaš problem predstavite svojemu razredniku ali učitelju posameznega predmeta. Na šoli imamo še nekaj stacionarnih računalnikov in nekaj tablic, ki jih lahko posodimo. Podpisali boste reverz ob izposoji in nam opremo po zaključku epidemije vrnili.

MENIM, DA BO ZADOSTNA RAČUNALNIŠKA OPREMA KLJUČNA V NASLEDNJEM OBDOBJU PO PRVOMAHJSKIH PRAZNIKIH, KO SE BO PRIČELO PREVERJANJE ZNANJA IN PRIDOBIVANJE OCEN. Zdaj je že popolnoma jasno, da bo potrebno pri vsakem predmetu v drugem ocenjevalnem obdobju pridobiti vsaj eno oceno. Ker je februar zelo kratek mesec, epidemija koronovirusa pa je bila razglašena po prvem tednu v marcu, BO POTREBNO za zaključek šolskega leta pridobiti zelo veliko ocen.

Zato vas prosim, da boste v maju in juniju z učiteljicami in učitelji redno in stalno sodelovali, imeli stalen kontakt in še bolj vestno pošiljali zahtevane naloge.

O valeti devetošolcev pa naslednje. NI RES, da je vodstvu šole in učiteljem vseeno, kako bo z letošnjo valeto. Od prvega dne epidemije nas skrbi, saj tudi mi valeto devetošolcev doživimo kot sklepni dogodek, kot slovo generacije devetošolcev od šole, v katero so z velikim veseljem prišli in od katere se z žalostjo v očeh poslovijo. Meni osebno, kot ravnateljici šole, se zdi popolnoma neprimerno obljubljati nekaj kar tako, brez trdne osnove. In znam počakati. In nisem človek, ki daje puhle obljube, izrečene samo zato, da se bo nekdo nekaj časa bolje počutil. Nekaj pa je gotovo popolnoma jasno. Tako kot cenim in spoštujem vse učence na šoli, učiteljice ter učitelje ter seveda vse vaše družine, je popolnoma jasno, da bomo kot vaša osnovna šola za letošnjo valeto NAREDILI VSE, KAR JE V DANIH RAZMERAH MOŽNO. Zato se moramo pripravljati zdaj, kot da bo jutri, ko pa bo resnično znano, kaj in kako, pa biti prilagodljivi in ustvarjalni.

Globoko upam, da letošnja generacija devetošolcev na bo razočarana. Še pred valeto pa bo treba poskrbeti za zaključek devetega razreda.

Spoštovani starši,

najlepša hvala za vaše odgovore in srečno še naprej!

Ravnateljica:

mag. Darja Delač Felda

 

(Skupno 307 obiskov, današnjih obiskov 1)