Spoštovani učenci in starši!

S strani MIZŠ smo le prejeli okrožnico, s katero so nas obvestili, da se z 18. majem 2020 začne s postopnim odpravljanjem omejitev na področju šolstva ter se ponovno prične delo v šolski stavbi. Odločili so se, da prvi v šolo vstopijo učenci 1., 2. in 3. razreda, od 25. maja 2020 dalje, pa se nam bodo pridružili tudi učenci 9. razreda in učenci z učnimi težavami, ki potrebujejo druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Pri pripravi ponovnega šolanja učencev 1. triade v stavbah OŠ Ob Rinži Kočevje bo potrebno slediti navodilom MIZŠ in NIJZ in celoten potek dela skrbno načrtovati. Za pripravo razredov in organizacije pouka pa z vaše strani nujno potrebujemo naslednje podatke, ki jih boste posredovali razrednikom. Razredniki vas bodo telefonsko kontaktirali. Vi pa razmislite o potrebah in si pripravite odgovore na naslednja vprašanja:

  • Ali se bo otrok udeleževal jutranjega varstva in od kdaj?
  • Ali bo otrok jedel zajtrk?
  • Ali bo otrok obiskoval pouk v šoli (obvezno zdravniško opravičilo, če ne bo)?
  • Ali se bo otrok udeleževal podaljšanega bivanja in do kdaj?
  • Ali bo otrok jedel kosilo?
  • Ali bo otrok jedel popoldansko malico?

POUK BO ORGANIZIRAN NA MATIČNI ŠOLI IN OBEH PODRUŽNICAH.

Nujno se moramo zavedati, da je šola za učence 1. triletja OBVEZNA.

V primeru, da kateri od otrok sodi v rizično skupino, ki jo je v dokumentu Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS -2-CoV pripravil RSK za pediatrijo, o odsotnosti otroka obvestite razrednika ter pridobite zdravniško opravičilo osebnega zdravnika.

Vsem učencem, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne morejo obiskovati pouka v šolskih prostorih, bo šola še naprej omogočala pouk na daljavo.

POMEMBNO JE, DA SE V ŠOLO VRNEJO SAMO ZDRAVI UČENCI.

V skladu s priporočili NIJZ mora šola pred vstopom učenca v šolo obvezno pridobiti podpisano IZJAVO STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V ŠOLO, s katero starši potrdite in zagotovite, da je otrok zdrav. Lepo prosimo, da skenirano ali poslikano izjavo posredujete v tajništvo šole do srede, 13.5.2020, na naslov tajnistvo@o-obrinzi.lj.mss.edus.si.

V primeru, da izjave ne morete natisniti, se telefonsko oglasite v tajništvo šole na številko 01 893 92 50, kjer se boste dogovorili o načinu prevzema izjave. Natisnjeno izjavo lahko prevzamete tudi v škatli pred glavnim vhodom v šolo v dopoldanskem in popoldanskem času.

ZELO POMEMBNO je navodilo, da bomo vse učence v ponedeljek, 18. 5.2020, prevzeli pred vhodnimi vrati matične šole (GLAVNI VHOD V ŠOLO) in vhodnimi vrati podružnic. Staršem NE BO DOVOLJEN vstop v šolo.

Po končanem pouku počakate otroka na šolskem dvorišču, če pa so otroci podaljšanega bivanja na igrišču pred učilnicami 1. triade, počakate na otroka pri ograji pred vstopom na podest 1. triade.

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Pri tem bomo upoštevali priporočila NIJZ. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, zato v primeru, da bo otrok iz zdravstvenih razlogov ostal doma, ne pozabite na redno odjavljanje prehrane.

Z velikim veseljem in pričakovanjem se pripravljamo na vrnitev naših učencev.

mag. Darja Delač Felda, ravnateljica

 

(Skupno 691 obiskov, današnjih obiskov 1)