Spoštovani učenci in starši!

No pa je končno nastopil dan, ko vas lahko z veseljem povabim nazaj v šolo. HURA!!! Vsi se veselimo, ker se bomo v ponedeljek, 18.5.2020, spet srečali, videli in pogovarjali. Veselita se ravnateljica in pomočnica ravnateljice, ker bo šola spet postala naša prava šola, vsi učitelji in učiteljice pa komaj čakajo, da vas bodo spet videli in se z vami v razredih družili, učili in čisto zares pogovarjali. Verjamem, da se boste imeli lepo do konca šolskega leta.

Ker pa se razmere še niso čisto umirile, smo kot šola dolžni upoštevati številna navodila in priporočila strokovnjakov. Zato vam podajamo navodila, kako nazaj v šolo. Prepričana sem, da se bomo novih pravil hitro naučili in ker gremo proti poletju, bo zaradi tega vsak dan lažje.

Morda bo otrokom prvi stik s šolo zahtevnejši, ker bomo morali vsi zaposleni po hodnikih šole in ob stikih z otroki nositi maske. A ker vemo, da so otroci kar hitro prilagodljivi, se bodo, upam, hitro privadili. Starše prosim, da se pred ponedeljkom o novih pravilih na šoli s svojimi otroki mirno in prijazno pogovorite.

Šola je pred pričetkom ponovnega vstopa učencev 1.triade nazaj v šolske klopi pripravila Protokol ravnanj v OŠ Ob Rinži Kočevje v času razbremenilnih ukrepov epidemije COVID – 19, ki si ga v celoti lahko ogledate na urejeni povezavi.

V tem obvestilu pa vam bom podala samo tista navodila, ki so nujno potrebna, da si jih bomo lahko čim lažje vtisnili v spomin. Z vsemi ostalimi pravili pa bodo učenci seznanjeni s strani razrednikov in učiteljev šole.

1. Matična šola in obe podružnici bodo ves čas trajanja pouka zaklenjene. V šolo sprejemamo samo otroke. Starši, ki morajo upoštevati varno razdaljo vsaj 1,5 m, bodo otroke pripeljali do vhodnih vrat in jih predali dežurnemu zaposlenemu. Staršem in učencem bodo v pomoč na vseh vhodih talne označbe, ki vas bodo spomnile na varnostno razdaljo.

2. Prihod v šolo – matična šola
Jutranje varstvo se prične ob 5.30. Otroka pripeljete v jutranje varstvo do glavnega vhoda, pozvonite in otroka bo prevzel dežurni zaposleni ter ga odpeljal v učilnico jutranjega varstva. Ker je prijavljenih otrok za 2 skupini, bo jutranje varstvo potekalo v učilnicah T2-4 in T2-5.

Pouk v matičnih učilnicah – Prihod v šolo se bo pričel ob 7.15.
Obvezni del programa bo potekal v dosedanjih matičnih učilnicah.
Učenci 1.a, 1.b in 1.c razreda vstopajo v šolo z lesenega podesta pred učilnicami 1. triade. Pred vstopom v učilnico si razkužijo roke. Otroke prevzamejo učiteljice. Starši in učenci se držijo označb in pazijo na ustrezno varno razdaljo.
Učenci 2.a, 2.b in 3.c razreda vstopajo v šolo na vhodu v 1. triado. Starši, ki pazijo na varno razdaljo, otroke pri vhodu predajo učiteljicam. V garderobi se preobujejo in pred vstopom v učilnico razkužijo roke.
Učenci 3.a, 3.b in 2.c razreda vstopajo v šolo na glavnem vhodu. Tudi tu starši pazijo na varno razdaljo in otroka predajo dežurnemu zaposlenemu. Po prihodu v šolo si obvezno razkužijo roke.

Prihod v podružnični šoli Livold in Kočevska Reka
Pri prihodu v šolo morajo učenci in starši spoštovati varno razdaljo 1,5 m. Starši pozvonijo in otroka predajo dežurnemu zaposlenemu. Učence vozače na avtobusni postaji sprejme učiteljica in jih varno odpelje v šolo.

3. Vsi učenci v ponedeljek, 18.5.2020, s seboj prinesejo vse šolske potrebščine in šolske torbe ter jih po prihodu odložijo na poličko pri oknu. Ko je bila razglašena epidemija, ste vse pripomočke odnesli domov, zdaj pa jih je za potrebe pouka potrebno prinesti nazaj. Poskrbite, da imate urejene peresnice in se v šolski torbi znajdejo vsi učbeniki, delovni zvezki in zvezki.
V naslednjih dneh otroci šolske torbe in pripomočke pustijo v šoli in ničesar ne prinašajo domov.

4. Na šoli bomo organizirali zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Pri pripravi šolske prehrane smo upoštevali vsa priporočila strokovnjakov. Pripravili smo navodila za učitelje in ostale zaposlene, ki bodo udeleženi pri deljenju obrokov. Z natančnimi navodili bodo vsi učenci seznanjeni s strani učiteljic.

5. Odhodi iz šole
Prosimo, da se starši držijo dogovorov, ki so jih sporočili razrednikom in pridejo po otroka pravočasno. Ob prihodu pred vhod pozvonijo in dežurni zaposleni poskrbijo, da otrok zapusti šolo.
Skupine RaP – podaljšano bivanje se bodo v času prihoda staršev po otroka lahko nahajale tudi na igrišču ali drugi površini šole. V tem primeru bo na steklenih vratih pri vhodu sporočilo, kje se trenutno nahajajo. Starši v tem primeru pridejo do skupine in na varni razdalji počakajo svojega otroka.

6. Zaščitne maske
Otroci do 12 let ne nosijo zaščitnih mask. Zato otroci 1. triletja mask ne potrebujejo pri prihodu v šolo, v šoli in tudi ne pri odhodu iz šole. Učenci vozači pa naj bi na avtobusih imeli zaščitne maske. Taka so navodila prevoznika. V izogib konfliktom predlagamo, da imajo učenci vozači s seboj zaščitno masko za čas prevoza z avtobusom.

Matične učilnice smo tudi uredili tako, da učiteljice na varni razdalji 1,5 m od otrok med razlago snovi ne potrebujejo zaščitnih mask. Nujno pa si jo morajo nadeti v primeru, da se približajo otroku in seveda med razdeljevanjem malice.

Kljub vsem ukrepom upamo in si želimo, da bo povratek učencev v šolo vesel in prijeten.

 

mag. Darja Delač Felda, ravnateljica

(Skupno 298 obiskov, današnjih obiskov 1)