Spoštovani učenci in starši!

S ponedeljkom, 1. junija 2020, se nam bodo končno na šoli pridružili tudi učenci 4. in 5. razreda. Tega smo zelo, zelo veseli, saj se bodo pred odhodom na počitnice lahko poslovili od svojih sošolcev in učiteljev.

Zavedati se moramo, da smo morali že od 18. maja, po všolanju učencev prve triade, slediti priporočilom in navodilom MIZŠ in NIJZ. Tako pri nas že deluje določen red, ki se ga bomo vsi držali tudi naprej.

Zaradi sprostitve nekaterih varovalnih ukrepov, predvsem kar se tiče velikosti skupin, bodo naši četrtošolci in petošolci obiskovali pouk po ustaljenem urniku vsak razred v svoji matični učilnici. Šolske klopi bodo v razredih postavljene tako, da bo med klopmi maksimalen razmak, večji razmak pa bo tudi med klopmi in tablo. Učenci v razredih ne bodo nosili mask, prav tako bo brez maske učitelj, ko bo razlagal učno snov in bo od otrok oddaljen predpisano razdaljo. Ko se bo učitelj približal učencem, si bo masko nadel. Med odmori učenci ostajajo v razredih, ki morajo biti večkrat prezračeni. Ves čas pouka ne sme prihajati do mešanja razredov.

Ker ste nekateri že vrnili ključke garderobnih omaric, bo vašega otroka v ponedeljek zjutraj pričakala odprta garderobna omarica, tekom dopoldneva pa bo razred obiskal hišnik, ki bo ključke ponovno razdelil učencem. Vsi, ki imate ključke še doma, pa jih morate s seboj prinesti v šolo. Prav tako prinesejo otroci s seboj vse šolske potrebščine, ki jih bodo v ponedeljek potrebovali v skladu z urnikom.

V šolo se boste odpravili z osebnim prevozom, peš ali z avtobusom. Pri prevozu z avtobusom je priporočeno, da učenci nosijo masko. Vsekakor pa morate paziti na promet in prometne predpise, saj je prometa iz dneva v dan več.

Podajamo samo navodila, ki so nujno potrebna. Z vsemi ostalimi pravili na šoli bodo učenci seznanjeni s strani razrednikov in učiteljev šole.

1.Matična šola bo ves čas trajanja pouka zaklenjena. V šolo sprejemamo samo zdrave učence. Učenci morajo pri prihodu v šolo (šolsko dvorišče) upoštevati varno razdaljo vsaj 1,5 m. Na prostem učenci ne potrebujejo mask. Pri vhodu jih bo pričakala dežurna ekipa zaposlenih. Na dvorišču so talne označbe, ki opominjajo na varno razdaljo 1,5 m.

2. Prihod v šolo – matična šola

Prihod v šolo se prične ob 7.15. Učenci vstopajo na glavnem vhodu, si ob prihodu v šolo razkužijo roke ter odidejo v hodnik 2. triade, pred matične učilnice. Nato uporabijo garderobne omarice, se preobujejo in si pred odhodom v učilnico še enkrat razkužijo roke.

Odhajanje na WC je lahko tudi med poukom, a je samo individualno. Ko se učenec vrne, gre lahko na WC naslednji. Pri odhajanju na WC je potrebno nujno upoštevati vsa pravila glede umivanja rok. V času pouka si morajo učenci večkrat umiti roke, razred pa se mora redno prezračevati (vsak odmor).

Tudi za četrtošolce in petošolce bomo organizirali malico in kosila. Pri pripravi šolske prehrane smo upoštevali vsa priporočila strokovnjakov. Malico pred razred prinese dežurni zaposleni delavec, ki po zaključku malice v kuhinjo odnese pladnje z ostanki hrane. Z natančnimi navodili bodo vsi učenci seznanjeni s strani razrednikov in učiteljev.

3. Odhodi iz šole

Četrtošolci in petošolci po končanem pouku odidejo domov. Vsi učenci, ki imajo kosilo v skladu z razporedom odidejo v šolsko jedilnico, si umijejo roke in upoštevajo pripravljena pravila vedenja pri prevzemu kosil. Po kosilu odidejo domov ali na šolski avtobus. Na postajališču za avtobuse striktno upoštevajo navodila varnostne razdalje ter upoštevajo navodila dežurnih učiteljev ter šoferjev avtobusa.

Močno si želimo, da bi bil povratek v šolo za naše učence čim manj stresen in se bodo učenci v stavbi šole odlično počutili, kljub vsem predpisom, ki jih moramo upoštevati. Če je že za nami ta težka preizkušnja epidemije, pa si želimo, da bi bil zaključek šolskega leta prijeten in optimističen.

mag. Darja Delač Felda, ravnateljica

 

 

(Skupno 180 obiskov, današnjih obiskov 1)