Občina Kočevje in kočevske osnovne šole bodo v času pouka na daljavo organizirale pripravo brezplačnih toplih obrokov za učence in dijake s stalnim bivališčem v občini Kočevje (Okrožnica MIZŠ, št. 6030-1/20202/88, z dne 4. 11. 2020), ki izpolnjujejo kriterije za subvencionirano kosilo v šoli.

Kriterij upravičenosti do brezplačnega toplega obroka

Do brezplačnega toplega obroka so upravičeni učenci in dijaki, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino. 

Za učence OŠ Ob Rinži bo celotno organizacijo – pripravo kosil in izvedbo razdelitve brezplačnih toplih obrokov izvajala naša šola. Kosila se bodo pripravljala v šolski kuhinji na matični šoli, prevzem kosila pa bo mogoč na matični šoli in obeh podružnicah, seveda v primeru, če bomo imeli prijavljene učence iz podružničnih šol in obroka ne bi mogli prevzeti na matični šoli.

V primeru, da bi se izkazalo, da je prijav malo, bo občina Kočevje določila šolo, ki bo brezplačne tople obroke pripravljala za vse kočevske šole.

NUJNO IN HITRO potrebujemo vaš odziv.

 Prosimo vas, da se vsi upravičeni učenci na brezplačni topli obrok prijavite preko e-pošte na prehrana.osobrinzi@gmail.com do ponedeljka, 9. 11. 2020, do 10. ure.

Vsa nadaljnja obvestila glede celotne izvedbe delitve toplih obrokov boste prejeli v ponedeljek, 9.11.2020.

V kolikor bo naša šola v času pouka na daljavo imela dovolj prijav in bo pripravljala tople obroke – kosila, bomo to možnost zagotovili tudi vsem ostalim učencem, ki bi želeli v šoli prevzeti kosilo. Če se boste na kosilo prijavili, se bo plačilo kosil izvedlo s položnicami, na isti način kot do sedaj.

 Tudi vas prosimo, da prijave na kosila oddate preko  e-pošte na prehrana.osobrinzi@gmail.com tudi do ponedeljka, 9. 11. 2020, do 10. ure.

Ostanimo zdravi in pogumno naprej.

Vodstvo šole

(Skupno 272 obiskov, današnjih obiskov 1)