Spoštovani starši!

Končno se bo tudi na naši šoli začel izvajati pouk. Najprej za učence od 1. do 3. razreda, upamo pa, da kmalu tudi za vse ostale učence.

Pripravili smo navodila za izobraževanje po modelu C.

Bistvena sprememba je v tem, da morajo vsi zaposleni pred pričetkom pouka opraviti testiranje s hitrimi testi (HAG) ter imeti negativen izvid. To pomeni, da bodo vsi zaposleni pričakali otroke zdravi. Prav tako pa je pomembno tudi, da v šolo prihajajo samo zdravi otroci. Če otrok zboli ali pa se v družini pojavi COVID 19, morate starši to nemudoma sporočiti vodstvu šole in otrok mora ostati doma. Prav tako se bo potrebno držati vseh navodil za izvajanje karantene na domu. V tem primeru se bodo otroci, ki niso bolni, naprej šolali na daljavo.

Pravila vedenja v šoli so strožja kot pri modelu B, katerega smo bili vajeni do sedaj. V skladu z navodili MIZŠ smo pripravili nov protokol, ki velja od 9.2.2021 dalje do preklica.

Preglejmo kratek povzetek pravil:

– Jutranje varstvo se prične ob 5.30 in poteka v matičnih učilnicah prvih in drugih razredov. Dežurni na vhodu v I. triado prevzame otroka. Otrok se preobuje in odide v svojo matično učilnico. Dežurni učitelj nadzoruje učence v učilnicah. Po zaključku jutranjega varstva čistilka prezrači in razkuži razrede.

–  Pouk: Šola je zaprta do 7.15. Starši ne prihajajo v šolo. Otroke oddajo pri vhodnih vratih. Ves čas pouka so otroci v svojem razredu (od jutranjega varstva do zaključka podaljšanega bivanja).

– Vhodi v šolo: 1. razredi prihajajo k pouku s podesta pred 1. triado, 2. razredi na vhodu v prvo triado, učenci 3. razredov pa na glavnem vhodu. Na glavnem vhodu in na vhodu 1. triade je dežurna ekipa zaposlenih, ki sprejema otroke in nadzoruje razkuževanje.

– Skupine učencev so enorazredne (C model). Vsaka skupina je svoj mehurček, ki se ne sme mešati z učenci iz drugih skupin.  Učenci ves čas pouka ostajajo v svojem razredu. Med odmori učitelji ne zapuščajo razreda. Skupina ne sme biti brez spremstva odrasle osebe. Razred se mora vsako uro prezračiti. Učenci si morajo večkrat umiti roke z milom in toplo vodo.

– Maske: Učenci v razredih ne nosijo mask. Maske so za vse učence obvezne na hodnikih in ostalih šolskih površinah, če obstaja možnost, da se srečajo z drugo skupino. Vse odrasle osebe morajo maske nositi ves čas na vseh šolskih površinah.

– V avtobusih so maske obvezne, red na avtobusih določa šofer avtobusa in otroci so ga dolžni upoštevati.

Čiščenje šole v dopoldanskem času: V dopoldanskem času se izvaja redno čiščenje in razkuževanje kljuk, oprijemal na stopniščih in  WC- jev ter razredov po uporabi.

Malica: Na razredni stopnji pladnje z malico pred razrede prinaša dežurna ekipa in odnaša pladnje z ostanki hrane v šolsko kuhinjo. Razred v skladu s protokolom pripravi učitelj in razdeli malico.

Kosilo: Učenci vozači odidejo na kosilo po zaključku 5. šolske ure.  Protokol delitve kosil je pripravila organizatorka šolske prehrane Laura Javoršek.

– Odhodi v okolico šole: Še vedno velja pravilo, da sta istočasno na površini v okolici šole samo 2 skupini naenkrat, ki se medsebojno ne smeta mešati.

– Podaljšano bivanje – RaP poteka od 12.00 ure dalje za učence 2. in 3. razredov, od 11.15 pa za učence 1. razredov oziroma po urniku. Vsaka skupina otrok ostaja v svoji matični učilnici. Dežurna ekipa poskrbi, da otroke odda staršem na glavnem vhodu v šolo. Starše prosimo, da prihajajo po otroke ob urah, ki ste jih sporočili razrednikom.

Govorilne ure in roditeljski sestanki se izvajajo po telefonu ali na daljavo preko videokonferenc.

 – Odhodi avtobusov

Vsi avtobusi odpeljejo ob 12.30. Dežurni učitelj zbere otroke v avli šole z maskami in na ustrezni razdalji ter jih pospremi na avtobus.

Vsa pravila glede preprečevanja in širjenja okužb – razkuževanje in umivanje rok, higiena kašlja, maske, ohranjanje varne razdalje – pa veljajo tudi v modelu C.

Vemo, da je za vas in vse nas zelo naporno obdobje. Prosimo vas za sodelovanje in razumevanje, mi pa se bomo potrudili po naših najboljših močeh.

Ostanimo zdravi in srečno!

Vodstvo šole

Protokol

(Skupno 161 obiskov, današnjih obiskov 1)